• 2 grudnia 2016

    SZKOLENIE Certyfikowane

    Szkolenie "Zespolenia złamań kości z zastosowaniem płytek blokowanych i gwoździ śródszpikowych"

    Prowadzący warsztaty praktyczne:
    Dr Paweł Ślęczka
    Dr Wojciech Satora