Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Newsletter:


o firmieproduktyaktualnoscidla pacjentówdo pobraniakontakt
Misja firmy

MISJA

Misja firmy MEDGAL to dostarczanie produktów najwyższej jakości przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.  Chcemy prowadzić nasze przedsiębiorstwo w sposób pozwalający na zwiększenie jego pozytywnego wkładu w rozwój społeczeństwa i jednocześnie minimalizować negatywne skutki działalności gospodarczej.
Wszystkie działania biznesowe podejmowane przez MEDGAL są zgodne z ideą odpowiedzialności za środowisko naturalne, pracowników, klientów, dostawców oraz społeczność lokalną.  Satysfakcja klientów i pracowników, a także szacunek mieszkańców naszego regionu są dla nas nie mniej ważne niż osiąganie wysokich zysków.

 

 

RELACJE WEWNĘTRZNE ORAZ ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

MEDGAL pragnie nieustannie rozwijać kapitał tkwiący w naszych pracownikach. Szanujemy odmienność pracowników i ich różnorodność, dostrzegając wynikające z nich szanse oraz dbając o to, by pracownicy czuli się właściwie motywowani do wydajnej pracy oraz doceniani.
W naszej firmie szczególnie skrupulatnie przestrzegana jest zasada równości szans gwarantująca równy dostęp do miejsc pracy, bez względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne czy religię.

MEDGAL prowadzi politykę personalną, której celem jest pozyskanie, utrzymanie i rozwój utalentowanych pracowników o kompetencjach odpowiadających bieżącym i przyszłym potrzebom. Służy temu system szkoleń, który stymuluje zawodowy i osobisty rozwój zatrudnionych osób, ustawianie ścieżek rozwoju dostosowanych do umiejętności, a także jasny i czytelny system oceny pracowników.
W firmie regularnie przeprowadzane są Badania satysfakcji i zadowolenia pracowników, które mają na celu stworzenie optymalnych warunków pracy.
Zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i niezagrażających zdrowiu warunków pracy stanowi w MEDGAL nadrzędną wartość. Podstawą działania naszej  firmy jest pełne i bezwarunkowe przestrzeganie wszystkich odpowiednich ustaw krajowych oraz regulacji dotyczących czasu i warunków pracy oraz warunków zatrudnienia.

W MEDGAL obowiązuje Kodeks Etyczny, określający standardy etyczne i zawodowe obowiązujące w firmie.

 

 

ŚRODOWISKO

Ciągłe doskonalenie oraz systematyczna poprawa procesów technologicznych w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz spełnianie obowiązujących norm prawnych w zakresie ochrony środowiska to najważniejsze cele polityki środowiskowej naszej firmy. Nieodłącznym elementem procedury wyboru dostawców jest zweryfikowanie czy posiadają oni eko-znak i wdrożony System Zarządzania Środowiskowego.
W celu dostarczania naszym Klientom produktów wysokiej jakości, MEDGAL systematycznie unowocześnia swój park maszynowy. Przy wyborze urządzeń kierujemy się ich klasą energetyczną oraz materiałochłonnością, starając się niwelować niekorzystny wpływ procesu produkcyjnego na środowisko.

Firma zakupuje obrabiarki sterowane numerycznie pozwalające na minimalizację odpadów, poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarantujące bardziej przyjazną i bezpieczną obsługę maszyn.
Firma przeprowadza segregację odpadów. Na odbiór segregowanych odpadów podpisana jest umowa z przedsiębiorstwem asenizacyjnym.

 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA

Dostrzegając ogromną wartość tkwiącą w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, MEDGAL aktywnie wspiera działalność organizacji pozarządowych.  Nasza firma regularnie przekazuje darowizny pieniężne oraz rzeczowe dla licznych stowarzyszeń i fundacji.

 

W roku 2007 i 2008 firma przeznaczyła 1 % podatku za rok dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „DROGA”, zaś w roku 2009 Stowarzyszeniu Do Walki Z Rakiem z siedzibą w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym.
Ponadto MEDGAL przekazuje w formie darowizn wyroby medyczne do Szpitali na terenie całej Polski.

 

MEDGAL prowadzi także działalność informacyjną wśród młodzieży i studentów, promując zatrudnienie w obszarze nowoczesnych technologii.
Bierzemy udział w projektach propagujących nowe technologie na terenie Podlasia - kierowanych do uczniów szkół średnich oraz do studentów.

 

Firma MEDGAL organizuje spotkania i wycieczki uczniów  m. in. z Technikum -Mechanicznego w Białymstoku w naszej siedzibie, celem prezentacji funkcjonowania przedsiębiorstwa od strony praktycznej.

 

MEDGAL regularnie organizuje praktyki studenckie dla studentów różnych uczelni, zarówno technicznych, jak i ekonomicznych oraz marketingowym – z Białegostoku oraz innych miast na terenie Polski. Organizujemy także staże dla absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni o różnych profilach (medycznych, ekonomicznych oraz technicznych.

 

 

 

Aktualnie Firma MEDGAL bierze udział w projekcie przygotowanym przez FUNDACJĘ BFKK:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA – regionalny program wsparcia innowacji poprzez promocję firm typu spin-off i spin-out”.
 

 

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do końca 2011 roku zakresu współpracy środowisk naukowych uczelni wyższych województwa podlaskiego z biznesem poprzez zmianę nastawienia władz uczelni oraz pracowników naukowych do idei przedsiębiorczości akademickiej typu spin-off i spin-out, wzrost kompetencji praktycznych w tym zakresie oraz finansowanie realnej współpracy poprzez staże i szkolenia praktyczne pracowników naukowych w firmach.

 

STAŻE i SZKOLENIA PRAKTYCZNE:

Staże pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w firmie MEDGAL w zakresie odpowiadającym prowadzonej przez nich pracy naukowej.

Zaplanowane zostały staże i szkolenia praktyczne z udziałem pracowników naukowych politechniki (projektowanie przestrzenne, obrabiarki sterowane numeryczne), uniwersytetu medycznego (protetyka, implanty) oraz uczelni ekonomicznych w zakresie zarządzania i marketingu produktów innowacyjnych. Staże będą trwały 6 miesięcy w trakcie których każdy uczestnik otrzyma dodatkowe wsparcie ze strony indywidualnego opiekuna, specjalisty-praktyka pracującego w firmie w przedmiotowym obszarze (projektowanie, medycyna, marketing lub inne)

Indywidualne szkolenia praktyczne. Dla 9 beneficjentów zakupione zostaną praktyczne szkolenia indywidualne np. z zakresu korzystania ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania w celu usprawnienia prowadzonych badań naukowych.
o firmie | produkty | aktualnosci | dla pacjentów | do pobrania | kontakt
Copyright © 2001-2017 MEDGAL. Stronę wykonało: Partis Andrzej Skarzyński & D3Studio. Wszystkie prawa zastrzeżone. [ 255536/102/12 ]