Projekt01

MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pod nazwą
„Endoproteza bezcementowa modularna stawu biodrowego z innowacyjnym pokryciem węglowo-krzemowym”.
Celem projektu jest opracowanie nowych produktów w zakresie implantów medycznych, a efektem wprowadzenie ich na rynek.


Projekt02

MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pod nazwą
„Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi wyrobami oraz rozwój zaplecza B+R w firmie MEDGAL”.
Celem projektu jest opracowanie nowych produktów w zakresie implantów medycznych, a efektem wprowadzenie ich na rynek.


MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą
„Dywersyfikacja produkcji firmy MEDGAL w celu wejścia na nowe rynki zbytu”.
Celem projektu jest wdrożenie nowych produktów w zakresie implantów na rynek, a efektem zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. 


Projekt04

MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą 
„Technologia produkcji endoprotezy stawu biodrowego z innowacyjnym pokryciem węglowo-krzemowym i rowkami zasiedleńczymi wraz z dedykowanym instrumentarium”. 
Celem projektu jest wdrożenie nowych produktów w zakresie implantów medycznych na rynek, a efektem zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. 


Projekt05

MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt pod
„Rozszerzenie sprzedaży eksportowej firmy MEDGAL poprzez udział w programie promocji branży sprzętu medycznego”.
Celem projektu jest promocja produktów firmy na rynkach zagranicznych, a efektem zwiększenie sprzedaży eksportowej. 


MEDGAL Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą
„Wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów i instrumentariów medycznych”.
Celem projektu jest wdrożenie nowych produktów w zakresie implantów medycznych na rynek, a efektem zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.