PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM

 • Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania MR jest rozrusznik serca.
  Wytwarzane przez aparat MR pole magnetyczne może spowodować zakłócenia w pracy rozrusznika, stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Pacjent ze wszczepionym rozrusznikiem serca nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym znajduje się magnes. Podobne zakłócenia spowodowane przez pole magnetyczne mogą wystąpić w pracy neurostymulatorów; pacjent ze wszczepionym neurostymulatorem nie może być badany w aparacie MR.
 • Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do osób, które z powodu przebytego urazu, lub pracy w szkodliwych warunkach, mogą mieć metaliczne ciała obce np. opiłki żelaza, przede wszystkim w obrębie oczodołów.
  Pole magnetyczne może spowodować przemieszczenie ciała obcego i uszkodzenie gałki ocznej. W przypadku podejrzenia obecności ciała obcego wskazana jest przed badaniem MR konsultacja okulistyczna i wykonanie zdjęć rentgenowskich.
 • Względnym przeciwwskazaniem do badania MR jest obecność sztucznej zastawki serca, klipsów naczyniowych, oraz metalicznych implantów ortopedycznych: sztucznych stawów, drutów, śrub i stabilizatorów.
  W tych przypadkach wymagane jest dostarczenie do pracowni MR pełnej dokumentacji dotyczącej leczenia operacyjnego, z określeniem typu zastosowanego implantu i daty jego produkcji, oraz materiału z jakiego został wykonany (implanty wykonane z tytanu nie zakłócają badania MR).

 

Ryzyko przy badaniach MR

 • Obecnie nie ma dowodów na niekorzystne oddziaływanie badań MR na płód jednak decyzja o badaniu MR w ciąży oraz badaniu płodu powinny być skrupulatnie rozważone co do korzyści diagnostycznych. W takich badaniach nie podaje się środków kontrastowych.
 • Pacjenci z rozrusznikami serca, oraz sztucznymi zastawkami serca nie powinni być poddawani badaniom MR ze względu na możliwość zaburzenia pracy rozrusznika lub zastawki.
 • Pacjenci z wszczepionymi stentami, filtrami naczyniowymi, po operacjach by-pass nie powinni być badani wcześniej niż 12 tygodni od zabiegu operacyjnego.
 • Pacjenci po operacjach neurochirurgicznych u których zastosowano klipsy naczyniowe muszą przedstawić uzyskaną od lekarza informację o zastosowanych materiałach i posiadanych przez nie atestów zezwalających na badanie MR.
 • Istnieje ryzyko wystąpienia reakcji termicznych (nagrzania ew. poparzenia) okolicznych tkanek u osób z metalicznymi ciałami obcymi w oku, wkładkami wewnątrzmacicznymi, endoprotezami, metalowymi elementami zespalającymi (płyty, śruby, gwoździe itp.). Dodatkowo w okolicy tego typu elementów występują artefakty zniekształcające obraz i często uniemożliwiające ocenę tej okolicy.