PŁYTKI KOSTNE KĄTOWE:

  • Do zespoleń międzykrętarzowych i przezkrętarzowych
  • Do szyjki kości udowej 
  • Do złamań kłykci
  • Typy Neufeld
  • Dla dzieci