Misją firmy MEDGAL Sp. z o.o. jest dostarczanie najwyższej jakości wyrobów stosowanych w chirurgii kostnej i ortopedii, spełniających obowiązujące normy i wymagania prawne.

Wyroby MEDGAL Sp. z o.o. są produkowane w ramach ustanowionego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością, odniesionego do wymagań międzynarodowych norm EN ISO 13485:2016 oraz Dyrektywy 93/42/EEC wraz z późniejszymi zmianami.

Celem ciągłego doskonalenia oferowanych produktów i rozwiązań na rzecz medycyny, firma MEDGAL prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz aktywnie współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi, akademiami medycznymi oraz klinikami i szpitalami.

Firma MEDGAL działa w pełnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Chcemy prowadzić nasze przedsiębiorstwo w sposób pozwalający na zwiększenie jego pozytywnego wkładu w rozwój społeczeństwa i jednocześnie minimalizować negatywne skutki działalności gospodarczej.

Wszystkie działania biznesowe podejmowane przez MEDGAL są zgodne z ideą odpowiedzialności za środowisko naturalne, pracowników, klientów, dostawców oraz społeczność lokalną.

Satysfakcja klientów i pracowników, a także szacunek mieszkańców naszego regionu są dla nas równie ważne, jak osiąganie wysokich zysków.

Krótka PREZENTACJA