PŁYTKI KOSTNE PROSTE:

  • Szerokie
  • Wąskie
  • Samodociskowe, kompresyjne
  • Drobne
  • Rurkowe (1/2 rurka, 1/3 rurka)
  • Rekonstrukcyjne proste do miednicy
  • Rekonstrukcyjne łukowe do miednicy
  • z Ograniczonym kontaktem