Gwoździe, Groty, Druty i Klamry kostne:

 • Gwoździe kostne:
 •  Endera
 •  Rush'a
 •  Nyström-Szulz'a
 •  Z ogranicznikiem
 • Groty kostne Stenmann'a
 • Grotowkręty kostne:
 •  Steinmann'a
 •  Shanza
 •  Apex
 •  Stożkowe
 •  Wkręty "R"
 • Druty kostne Krischnera
 • Druty do cerklażu 
 • Druty Hachethala
 • Druty śródszpikowe dla dzieci
 • Klamry kostne