KORZYŚCI POKRYĆ DLC:

  • Bardzo duża biotolerancja i biokompatybilność
  • Bardzo duża odporność na korozję w środowisku tkanek miękkich i płynów ustrojowych
  • Eliminacja potencjalnej alergii na metale i pooperacyjnych komplikacji w okolicy zrostu kości
  • Eliminacja niepożądanych dla organizmu substancji toksycznych i alergenów i znaczna redukcja komplikacji pooperacyjnych

 

ZOBACZ PREZENTACJĘ na 

ZOBACZ REPORTAŻ na 

ULOTKA informacyjna