Zapraszamy do składania ofert.


ZAPYTANIE OFERTOWE 01.12.2018.0037

 Informacja o unieważnieniu postępowania  

  1. Zapytanie ofertowe - 01.12.2018.0037    

  2. Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia 

  3. Załącznik nr 2. Formularz ofertowo-cenowy 

  4. Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań.pdf